Til kamp for den nordiske arbeidslivsmodellen

Den finske regjeringen planlegger radikale endringer i arbeids- og samfunnsliv. Ifølge finsk fagbevegelse dreier det seg om radikale forverringer i rettigheter, velferd og folks økonomi. Arbeidstakerorganisasjonene står samlet i kampen mot regjeringens reformplaner. De får støtte fra fagforeningskollegaer i Norden.

På dagens styremøte i nordiske fagbevegelse presenterte de finske hovedorganisasjonene regjeringens endringsforslag innen arbeidslovgivning, streikerett og regelverk for sosiale ytelser. Dersom forslagene realiseres rammes finske arbeidstakere hardt. Lavtlønnede, deltidsarbeidende og arbeidsledige rammes ekstra hardt.

Verdivalg – ikke økonomi

Den finske regjeringen begrunner kuttene med økonomiske årsaker. Dette tilbakevises. Forverringene som gjelder arbeidstakernes stilling, har ingen betydelig innvirkning på Finlands økonomi. Fagorganisasjonenes budskap er klart: Dette handler ikke om landets økonomi. Det er den konservative regjeringens verdibaserte valg. Et valg bort fra den nordiske arbeidslivsmodellen.

Nytteløs dialog

De finske organisasjonene har uttrykt bekymring og vist til de ødeleggende konsekvensene kuttene vil ha for arbeidstakere og arbeidsledige. Uten effekt. Regjeringens dialog med arbeidslivets parter oppleves som en skinnprosesser. En prosess som kun har ledet til konklusjoner som allerede var fastsatt og fastlåst.

Tvunget til aksjoner

Manglende dialog og medbestemmelse tvinger organisasjonene til å ta i bruk andre metoder for at arbeidstakernes stemme skal blir hørt. I løpet av de siste månedene har det vært omfattende protestaksjoner i hele Finland.

Lederen av hovedorganisasjonen STTK, Antti Palola, viser til at det kan bli nødvendig å oppskalere aksjonene.

– Vi er forberedt på å utvide tiltakene hvis Orpo-Purra-regjeringen ikke endrer sin politikk så den blir mer arbeidstakervennlig og innleder en ekte dialog med arbeidstakernes representanter om endringene i arbeidslivet. STTK og fagforbundenes oppgave er å forsvare arbeidstakerne.

Støtte fra hele Norden

Reformforslagets konsekvenser for enkeltmennesker, arbeidsliv og den finske velferdsmodellen skaper engasjement. De finske organisasjonene mottar solidaritetshilsener fra hele Europa. Nordiske fagforeningskollegaer vedtok støtteerklæringen på dagens møte.

Unio-leder Ragnhild Lied viser til at den finske regjeringens veivalg representerer noe helt nytt og framstår veldig «u-nordisk». I sitt solidaritetsbudskap til aksjonsdagen 18. november framhevet hun nettopp støtte til finnenes kamp for våre felles nordiske verdier.

 

Les om Orpo-Purra-regjeringens reformforslag.