Aksjonerer for fagforeningsrettigheter og demokrati i Belarus

Sammen med den internasjonale fagorganisasjonen, ITUC, markerer Unio toårsdagen for massearrestasjon av belarusiske fagforeningskollegaer. Fagbevegelsen krever løslatelse av fagforeningskollegaer og respekt for arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og demokrati.

For to år siden, den 19. april 2022, ble ledere og flere aktivister fra Den belarusiske kongressen av demokratiske fagforeninger (BKDP) arrestert og fengslet. De ble dømt til lange fengselsstraffer, stemplet som ekstremister og terrorister. Alle BKDP-organisasjoner ble forbudt av regimet. Mange har flyktet fra landet, og de fleste har stoppet sine fagforeningsaktiviteter i frykt for arrestasjoner og trakassering fra myndighetene. BKDP har omorganisert seg i eksil i Tyskland som organisasjonen Salidarnast.

Våre kolleger er fortsatt fengslet og nye pseudoprosesser innledes. De som løslates fratas borgerrettigheter og trues med nye fengslinger. I forbindelse med aksjonsdagen har Unio sendt et brev til myndighetene i Belarus. I brevet ber vi om løslatelse av fagforeningsledere og -aktivister.

Belarus-aksjonen er en del av den globale fagbevegelsen ITUCs verdensomspennende kampanje for demokrati.

Se videohilsen fra Unio-leder Ragnhild Lied:

 

Relaterte saker:

Frigi våre kollegaer i Belarus!
Synliggjør brudd på menneskerettigheter i Belarus
Vi har ikkje lov til å gi opp