Bærekraftig rekruttering til framtidas arbeidsliv

Under dagens styremøte i europeisk fagbevegelse (ETUC) holdt Unio-leder Ragnhild Lied et innlegg om betydningen av bærekraftig rekruttering til framtidas arbeidsliv.

ETUC-styret diskuterte EU-kommisjonens forslag om å etablere en «talentbase for internasjonal rekruttering fra tredjeland». Initiativet skal ivareta EUs arbeidskraftbehov i «mangelyrker», hovedsakelig innen helsesektoren, bygg og anlegg, transport og IKT-sektoren.

Den europeiske fagbevegelsen avviser forslaget. Rekruttering kan ikke baseres på mottakerland og arbeidsgivers behov. Arbeidskraftsbehovet må møtes med utdanning, videreutdanning og bærekraftige jobber.

I sitt innlegg framhevet Unio-lederen behovet for å tenke langsiktig. Enkeltlands og Europas demografiske utfordringer kan ikke løses gjennom global konkurranse om de samme arbeidstakerne.

Videre viste hun til nasjonale utfordringer med mangel på kvalifisert arbeidskraft innen flere sektorer.

– Det er behov for en mer bærekraftig tilnærming til velferdsstaten og arbeidsmarkedet, nasjonalt og på Europa-nivå, uttalte Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio er sammen med LO og YS på styremøte i europeisk fagbevegelse (ETUC) 6.–7. desember. Styret møtes fire ganger i året.