Arendalsuka: Det norske maskinistforbund i debatt om ny teknologi om bord

Har vi den nødvendige kunnskapen for å sikre at fremtidens grønne skipsfart er trygg for både mannskap og samfunn? Har vi utstyr og infrastruktur for å teste disse nye teknologiene?

I Arendalsdebatten “Ny teknologi om bord” var budskapet til Det norske maskinistforbund (Dnmf) at teknologisk fremgang ikke må skje på bekostning av liv og helse.

– Skip er ikke trygge uten riktig kunnskap og nok folk om bord, sa administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson.

Hun viste til at endringer i reguleringer og teknologiimplementering ofte er kommet etter store ulykker.

– Sånn kan det ikke være. For at Norge skal lede i skipsfarten, trenger vi også ledende norske sjøfolk. Det krever investering i forskning, utvikling og etterutdanning – og her er det rom for forbedring. HMS er essensielt.

Bengtsson slo fast at rettferdig omstilling er nøkkelen.

– Vi må lære av historien og sørge for at teknologisk fremgang ikke skjer på bekostning av liv og helse.

Debatten “Ny teknologi om bord” fant sted under Arendalsuka og ble arrangert av Maritime CleanTech og Sustainable Energy Katapultsenter.