Kategoriarkiv: Universiteter og høyskoler

Regjeringen må også ta ansvar for økte strømutgifter i offentlig sektor

– Det er bra at regjeringen har lagt frem en strømstøtteordning for bedriftene og at [...]

– Støtt opp om dei uunverlege studentane !

Det er på tide å få tilbake heiltidsstudenten, skriv Ragnhild Lied i Dagens Perspektiv.   [...]

Praksis-lotteriet til debatt i Arendal

– Praksisplasser er en flaskehals for helseyrkene og for læreryrket. Det er positivt at antall [...]

Unios høringssvar på Finansieringsutvalgets rapport

Kunnskapsdepartementet sendte 18. mars 2022 på høring rapporten fra et ekspertutvalg, ledet av Siri Hatlen, [...]

No krev vi handling – intensivkapasiteten må opp!

– Alle visste at det ville komme ein pandemi, og alle visste at intensivkapasiteten var [...]

Utdanning må lønne seg

I morgen starter lønnsforhandlingene i staten, som omfatter de fleste ansatte ved universiteter, høgskoler og [...]

Vil gi de ansatte mer tid og økt tillit

Mer tid og tillit til de ansatte var noe av hovedbudskapet fra statssekretær Oddmund Løkensgard [...]

Unio inviterer til klimafrokost

Unio arrangerer frokostmøte om fagbevegelsens og profesjonenes rolle i klimapolitikken på Kulturhuset i Oslo torsdag [...]

Høring om endringer i utdanningsstøtteregelverk som følge av endringer foreslått i Prop. 51 S (2021–2022)

Kunnskapsdepartementet sendte 14. januar 2022 på høring forslag til tre endringsforskrifter i utdanningsstøtteregelverket som følge [...]

Høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

Kunnskapsdepartementet sendte 11. november 2021 på høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler [...]