Samtaler om høyere utdanningspolitikk

Ragnhild Lied møtte statsråd for høyere utdanning og forskning, Sandra Borch, til et møte om høyere utdanningspolitikk i dag.

Unio-lederen tok opp våre forventninger til profesjonsmeldingen og opptaksmeldingen. De kommer våren 2024.

Tilgang på og kvaliteten på praksis for sykepleiere og annet helsepersonell i høyere utdanning var et tema både Lied og Borch tok opp som særlig aktuelt for meldingen.

Begge mente muligheten til å benytte simulator som en del av praksisen vil være en løsning for utdanningene.

Lied presiserte at alle helseprofesjonene i høyere utdanning er viktige. Hun sa også at tverrfaglig arbeid, der hver profesjon kan bidra med spisskompetanse fra sin utdanning, er sentralt hvis vi skal lykkes med å møte fremtidens helseutfordringer.