Frokostseminar om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i høyere utdanning

Utgangspunktet for seminaret er NOKUTs rapport «Kvalifikasjonar på ramme alvor». Rapporten presenterer noen alternative veier for Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR).

Tid: 26. januar 2024, kl. 08.00–09.30
Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Rapporten foreslår blant annet at Kunnskapsdepartementet (KD) gjennomgår formålet med NKR, avklarer institusjonenes handlingsrom, vurderer å åpne NKR for høyere utdanning på nivå 5, og høyere yrkesfaglig utdanning over nivå 5. Departementet rådes også til å vurdere innplassering av utdanningsløp som i dag ikke er en del av NKR.

På seminaret tar vi utgangspunkt i NOKUTs tilrådinger, og vi får høre om KDs planer for oppfølging av rapporten. Vi spør hvilke muligheter og konsekvenser NOKUTs tilrådinger kan få for institusjonene i høyere utdanning.

Påmeldingsfristen har nå gått ut.

Her kan du se opptak av sendingen:

Program

07.30–08.00: Frokostservering

08.00–08.10: Velkommen
v/Ragnhild Lied, leder i Unio

08.10–08.20: Bakgrunnen for NOKUTs tilrådinger i rapporten «Kvalifikasjonar på ramme alvor»
v/Jon Furholt, forsker 2 ved NIFU, tidligere prosjektleder for evalueringen av NKR i NOKUT

08.20–08.30: Kunnskapsdepartementets oppfølging av rapporten
v/Gro Beate Vige, Kunnskapsdepartementet

08.30–08.40: Betydningen av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i høyere utdanning
Sunniva Whittaker, styreleder i Universitets- og høyskolerådet

08.40–09.30: Paneldebatt med spørsmål og kommentarer fra salen
Ledes av Åshild Olaussen, spesialrådgiver i Forskerforbundet.

Deltakere:
• Ragnhild Lied, Unio
• Kristin Vinje, NOKUT
• Sunniva Whittaker, UHR
• Elida Linnea Slettum, NSO

09.30: Seminaret avsluttes