Høye forventninger til ny statsråd for forskning og høyere utdanning

Det hviler nå et svært tungt ansvar på statsminister Støre for å utnevne en ny statsråd for høyere utdanning og forskning som bryr seg om, er villig til, kompetent til og motivert for å gjøre en jobb for høyere utdanning og forskning, mener Unio-leder Ragnhild Lied.

– Norge trenger nå en statsråd som ser viktigheten av å satse på høyere utdanning og forskning fordi det blant annet er nøkkelen til nødvendig omstilling og til å gjennomføre det grønne skiftet, sier Lied til NTB/Dagsavisen.

– Samtidig er det avgjørende å sørge for at vi har nok høyt utdanna og kvalifisert arbeidskraft som kan levere nødvendige tjenester, innen både helse , utdanning og beredskap, som både folk flest og næringslivet forventer og fortjener, sier Lied.

Gjenopprette tilliten

Det er behov for å gjenopprette tilliten mellom UH-sektoren og politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet.

– Statsministeren har nå en unik mulighet til å vise handlekraft ved å utnevne en statsråd som kan gjenopprette tilliten til universitets-og høgskolesektoren og studentene, og samtidig vise at denne regjeringen ruster Norge for framtida, sier Lied.

Vi ser nå fram til en politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet som med aktiv handling kan illustrere hva regjeringen mener med en tillitsreform i kunnskapssektoren og i offentlig sektor, avslutter Lied og viser til Hurdalsplattformen.