Kategoriarkiv: Universiteter og høyskoler

Høring – forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020

Kunnskapsdepartementet sendte 15. mai 2020 forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av [...]

Derfor heiser Unio-studentene flagget 1. mai!

Rettighetene våre er fortsatt truet. Vi som skal fylle de samfunnskritiske yrkene må få bedre [...]

Høring – Rapport om særfinansiering av små humanistiske fag

Kunnskapsdepartementet sendte 7. november 2019 på høring rapporten Særfinansiering av utsatte humaniorafag. Rapport fra ekspertgruppe. [...]

Unios 10 krav til regjeringen før 2021-budsjettet

Unio krever at kommunesektorens frie inntekter i 2021 økes med 4 mrd. kroner ut over [...]

Unio går mot å utrede en foretaksmodell for universiteter og høyskoler

– Jeg ser ikke behovet for å utrede en foretaksmodell. Det er unødvendig å bruke [...]