Unio inn i regjeringsoppnevnt utvalg om kompetansereform

Mangel på kompetanse og økende krav til omstilling vil prege samfunnet fremover. Derfor har regjeringen i dag satt ned et utvalg som skal utrede hvordan Norge skal lykkes med livslang læring i arbeidslivet.

Utvalget består av partene i arbeidslivet og skal utrede hvordan de kan samarbeide om å tilby kompetanseutvikling for ansatte og hvordan de tre partene i arbeidslivet kan legge bedre til rette for omstilling og læring.

Fra Unio er fagsjef Eli-Karin Flagtvedt oppnevnt.

På regjeringens nettsider kan du lese mer om utvalgets sammensetning og mandat.

Les også mer om saken i Aftenposten