Kategoriarkiv: Unio stat

Brudd i statsoppgjøret

Det var ikke mulig å komme til en forhandlingsløsning i lønnsoppgjøret i staten, som nå [...]

Lønnsforhandlingene i stat og kommuner fortsetter

De ordinære lønnsforhandlingene fortsetter ved inngangen til helgen, både i staten og i KS-området, som [...]

Oppstart i forhandlingene om lønn og pensjon i Unio stat

Klokken 12 i dag gikk startskuddet for lønnsforhandlingene i staten. Guro Lind leder forhandlingene på [...]

Foreløpig TBU-rappport for 2019

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la i dag fram en foreløpig rapport foran inntektsoppgjørene [...]

Nemndsavgjørelse om reiseavtalene klar

Fem måneder etter bruddet med staten kom kjennelsen fra særskilt nemnd i forbindelse med tvisten [...]

TBU: Etter inntektsoppgjørene 2018

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran [...]

Tydelig ja i uravstemningen

Unio har gjennomført uravstemning for medlemmene i det statlige tariffområdet. Drøyt 86 prosent av dem [...]

Enighet i statsoppgjøret

– Vi har fått gjennomslag for viktige krav og et resultat som sikrer økt kjøpekraft for [...]

Meklingen i statsoppgjøret pågår fortsatt

På grunn av lekkasjer og rykter, hersker det noe forvirring om resultatet i statsoppgjøret. Vi [...]

Det mekles på overtid i staten

Klokken 04 torsdag mekles det fortsatt i statsoppgjøret. Til dere som er tatt ut i [...]