Unios tariffpolitiske uttalelse 2024

Styret i Unio vedtok 12. mars Unios tariffpolitiske uttalelse for 2024. Uttalelsen ble lagt fram på Unios tariffpolitiske konferanse 8. mars.

Unios overordnede føringer for oppgjørene er:

  • Lønnsoppgjøret må sikre Unios medlemmer en klar reallønnsvekst. Reallønnsnedgangen vi har sett de siste årene kan ikke fortsette.
  • Tariffoppgjøret må bidra til å redusere lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor for ansatte med høyere utdanning.
  • Offentlig sektor må, som privat sektor, bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde ansatte med nødvendig utdanning og kompetanse.

Les hele uttalelsen her