Kategoriarkiv: Unio stat

Politi og forskere kan tas ut i streik

Unio tar ut 990 statsansatte i streik dersom det ikke blir enighet i meklingen i [...]

Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Unio valgte i ettermiddag å bryte lønnsforhandlingene med staten. – Med statens tilbud ville våre [...]

Statsoppgjøret er i gang

Lønnsoppgjøret må sikre de statsansatte reallønnsvekst og gjøre noe med etterslepet fra i fjor. Det [...]

Høy aktivitet i Forsvaret spiser av lønna til politifolk og forskere

Tillegg i Forsvaret gjør at andre ansatte i staten får dårligere lønnsutvikling. – Et uholdbart [...]

Fleksiavtalen i staten blir stående

Særavtalen om fleksibel arbeidstid i staten er såpass vellykket at den er gjort permanent. Kommunal- [...]

Offentleg sektor sin tur

Unio arrangerte i dag inntektspolitisk konferanse. Både Unio-leiar Ragnhild Lied og fleire av forhandlingsleiarane er [...]

Unio Podkast: Lønnsoppgjøret 2021 – hva nå?

Tolv minutter på øret er det du trenger for å bli informert om lønnsoppgjøret og [...]

Ny rapport om hovedavtalen i staten

En ny Fafo-rapport viser et stort gap mellom hvordan ledelsen og de tillitsvalgte ved statlige [...]

Forhandlinger om hovedavtalen i staten utsettes

Hovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enige om å utsette forhandlinger om revisjon av hovedavtalen [...]

Kjernetiden i staten skal fortsatt ikke gjelde

For å sikre fleksibilitet under Covid-19 pandemien, vil kjernetiden i staten fortsatt settes ut av [...]