Må tette mer av lønnsgapet

– Fjoråret bidro ikke til å tette igjen noe av lønnsgapet for de med høyere utdanning i offentlig sektor og grupper med tilsvarende utdanningsnivå i industrien, sa leder Ragnhild Lied da hun åpnet Unios inntektspolitiske konferanse fredag.

– Det store bildet er at vi har hatt flere år med reallønnsnedgang, med forverra kjøpekraft, sa Ragnhild Lied. Foto: Unio

Den utfordringen er ennå like stor.  De med høyere utdanning i offentlig sektor ligger alt for langt etter tilsvarende grupper i privat sektor. Dette er uakseptabelt, mener Unio-lederen.

Samtidig er det mangel på kompetent arbeidskraft i offentlig sektor. Det er velkjent at helsesektoren har store utfordringer med å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse, særlig sykepleiere. Og vi ser også utfordringer med rekruttering i utdanningssektoren.

– Dette betyr at vi må fortsette arbeidet for å redusere lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor for ansatte med høyere utdanning også i årets oppgjør.  Samtidig må vi sørge for at oppgjøret tar høgde for god reallønnsvekst, sa Lied.

Leter etter forklaring i staten

Både tallgrunnlaget og årsakene til den høye lønnsveksten i staten i fjor er usikre. Ingen kan forklare hva som har skjedd.

– Jeg vil bare minne dere på det Unio har etterlyst i flere år: En bedre lønnsstatistikk i det statlige tariffområdet, sa Lied til forhandlingsdelegasjonene i Unio.

Unios tariffpolitiske uttalelse vedtas av styret tirsdag

Unios sjeføkonom Fredrik Haugen orienterte om de økonomiske utsiktene i forkant av hovedoppgjøret. Foto: Unio

Unios sjeføkonom Fredrik Haugen innledet om forutsetningene for hovedoppgjøret 2024.

Overordnede føringer er at lønnsoppgjøret sikrer Unios medlemmer en klar reallønnsvekst. Nedgangen i reallønn vi har sett de siste årene kan ikke fortsette.

For det andre må tariffoppgjøret bidra til å redusere lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor for ansatte.
med høyere utdanning.

Offentlig sektor må, som privat sektor, bruke lønn som virkemiddel for å rekruttere og beholde
ansatte med nødvendig utdanning og kompetanse.

Unios utkast til tariffpolitisk uttalelse 2024

Rektor: Nå er det arbeidsgivernes tur

– Uten bedre utsikter for kritiske yrker, blir ikke utdanningene mer attraktive. Nå er det arbeidsgivernes tur, sa rektor Klaus Mohn ved UiS. Foto: Unio

Vi vet at tariffoppgjørene er en viktig arena for å styrke rekruttering og sikre at folk vil arbeide i samfunnsviktige yrker. Dette ansvaret må selvsagt partene ta. Det er like opplagt at arbeidsgiverne har det største ansvaret.

Fra Universitetet i Stavanger kom rektor Klaus Mohn for å bidra med innspill på hva som kan gjøres for å øke søkningen til viktige yrker som sykepleier og lærer.

– Attraktive yrker gir populære utdanninger, konkluderte Mohn og konstaterte at arbeidsgiverne må gjøre mer for å øke interessen blant fremtidens studenter.

Klaus Mohns lysbilde av søkertallene til lærer- og sykepleierutdanningen på universitetet i Stavanger.

– Uten bedre utsikter for kritiske yrker, blir ikke utdanningene mer attraktive. Nå er det arbeidsgivernes tur, sa rektor Mohn.

 

 

Riksmekleren med gode råd

Riksmekler Mats W. Ruland kom til Unios inntektspolitiske konferansen med mange, gode råd. Foto: Unio

Riksmekler Mats W. Ruland innledet om meklerrollen og kom også med en del råd til alle i Unios forhandlingsutvalg.

Og som nøytral mekler understreket han at dette er råd han både gir til arbeidsgiversiden og til arbeidstakersiden.

Dessuten “avslørte” han en del om typegalleriet han møter i forhandlinger og mekler-knep som fikk salen til å humre godt.

Ruland og meklerkorpsets oppgave er å unngå streik, så ikke uventet oppfordret han også Unios forhandlere om å bli enige i forhandlingene.

– Vær bevisste makta deres, vær lyttende, strategiske, realistiske, tålmodige, reale, åpne og ærlige. Og vær modige og tydelige, oppfordret han.

 

 

SSB regnet på livsløpsinntekt i 2023, les mer om saken her

Unios kommentarer til TBU, foreløpig rapport for 2024