Kategoriarkiv: Unio stat

– Nær løsning – eller krise?

Vi får mange spørsmål om hvordan det går i meklingene, både i stat og kommuner, [...]

1000 statsansatte er streikeklare i politiet, høyskoler og universiteter

Dersom meklingen i staten ikke fører frem innen fristen natt til 24. mai, vil Unio [...]

Brudd i statsoppgjøret

Det var ikke mulig å komme til en forhandlingsløsning i lønnsoppgjøret i staten, som nå [...]

Lønnsforhandlingene i stat og kommuner fortsetter

De ordinære lønnsforhandlingene fortsetter ved inngangen til helgen, både i staten og i KS-området, som [...]

Oppstart i forhandlingene om lønn og pensjon i Unio stat

Klokken 12 i dag gikk startskuddet for lønnsforhandlingene i staten. Guro Lind leder forhandlingene på [...]

Foreløpig TBU-rappport for 2019

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la i dag fram en foreløpig rapport foran inntektsoppgjørene [...]

Nemndsavgjørelse om reiseavtalene klar

Fem måneder etter bruddet med staten kom kjennelsen fra særskilt nemnd i forbindelse med tvisten [...]

TBU: Etter inntektsoppgjørene 2018

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran [...]

Tydelig ja i uravstemningen

Unio har gjennomført uravstemning for medlemmene i det statlige tariffområdet. Drøyt 86 prosent av dem [...]

Enighet i statsoppgjøret

– Vi har fått gjennomslag for viktige krav og et resultat som sikrer økt kjøpekraft for [...]