Kategoriarkiv: Bærekraft

– Forslag til utslippsbudsjett må ligge i statsbudsjettet

Norge meldte i februar 2020 inn et forsterket klimamål under Parisavtalen. Nå skal utslippene reduseres [...]

Sats på anstendige arbeidsforhold og utdanning !

FNs høynivåmøte om bærekraftsmålene er inne i sin 3. dag. Unio fikk mulighet til å [...]

De globale bærekraftsmålene – tid for handling!

I dag går startskuddet for FN-landenes årlige gjennomgang av bærekraftsmålene. De to neste ukene møtes [...]

Ny melding om innovasjon i offentlig sektor

I dag lanserer regjeringen sine planer for innovasjon i offentlig sektor. Planene kommer i en [...]

Unio i møte med Nikolai Astrup: – Vi når ikkje berekraftsmåla utan å involvere Unio sine profesjonar

Unio-leiar Ragnhild Lied møtte i dag kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup for å gje han [...]

Nytenkning om grønne tariffavtaler

– Verden må ta kraftige grep for å håndtere klimakrisa, og alle som har makt, må [...]

Vil ha dialog med regjeringen om bærekraft

Unio-leder Ragnhild Lied ber kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup om et møte i forbindelse med [...]

Regjeringen undervurderer kostnadene av koronakrisen for kommunene

– Regjeringen undervurderer utgiftsøkningene og inntektsbortfall ved smittesituasjonen og overvurderer innsparingen på grunn av lav [...]

Stor usikkerhet det eneste sikre

Regjeringen er meget forsiktig med å anslå hvordan vi vil komme oss ut av krisa. [...]

Stor usikkerhet om kommuneøkonomien

Det er positivt med økte inntekter til kommunene, men Unio er usikre på om dette [...]