Her er Unio i Arendalsuka

Demokratispørsmål, utdanning, folkehelse, beredskap, forskning og rekruttering til fremtidens velferdsyrker. Unio og forbundene har et rikholdig program under Arendalsuka i år. Møt oss i Unio-teltet på Strand Café!

Unio og forbundene stiller faglig godt rustet. Fagpersoner deltar. Også politikere og kommentatorer svarer på spørsmål vi trenger avklaringer på i Arendalsuka.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, Norsk Sykepleierforbund

Det hele åpnes av forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen. Norsk Sykepleierforbund spør om beredskapen er god nok før neste krise. Og det i bred forstand. Både forsvarssjefen og helseministeren stiller i panelet.

Bedre debatt nødvendig

Forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind.

Forskerforbundets leder, Guro Elisabeth Lind, arrangerer en viktig debatt om den offentlige samtalen. Sentrale redaktører og akademia er på plass. Kan forskere, politikere og presse sammen finne veier til et ordskifte der viktige forskningsfunn diskuteres åpent? Og der falske nyheter bekjempes? Forskerne spør også hva som er regjeringens plan for norsk forskning og høyere utdanning. Regjeringen svarer.

Ergoterapeutene mener at helse- og velferdstjenestene må dreies mot tjenester som utløser ressurser.

Tove Holst Skyer er forbundsleder i Ergoterapeutene

Det krever et skifte fra vektlegging av sykdom og pleie, til forebygging, mestring og deltakelse.

Politikere, fagfolk og forbundsleder Tove Holst Skyer har svarene på hvordan det kan skje.

Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere inviterer til debatt om intensivkapasiteten.

Det er behov for handling, mener de.

Er folkehelsen i fare ?

Gerty Lund leder Norsk Fysioterapeutforbund

Handling vil også Norsk Fysioterapiforbunds leder, Gerty Lund, ha. Hun spør om folkehelsen er i fare?  Sammen med andre profesjoner som legene, sykepleiere, ergoterapeuter, logopeder kan fysioterapeutene bidra til bedre folkehelse i Norge.

For å få det til, trengs hjelp fra politikere nasjonalt og lokalt til å satse.

 

Les mer om alt som foregår i Unio-kaféen i Pollen

Grunnberedskapen må bli bedre

Beredskap har vært ekstra i fokus siden pandemien startet. Leder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund inviterer til debatt med et stort panel av fagfolk med politidirektøren og justispolitikere. Spørsmålet er om norsk politi har god nok grunnberedskap til å stå i kriser – over tid ?

Hindre vold, trusler og trakassering

Leder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund

Stadig flere ansatte jobber med mennesker. Lærere, sykepleiere og politi er blant flere grupper som har vold, trusler og trakassering som en del av arbeidshverdagen.

Hvorfor skjer det og hva kan vi gjøre med det spør Unio. Det trengs enda mer fokus på vern mot psykososiale belastninger. Møt et panel som vet hva som kan gjøres.

Rekruttere og beholde kompetanse

Vi vil sette søkelyset på hvordan en kan rekruttere og beholde samfunnsviktig kompetanse i velferdsyrkene. Mange offentlige virksomheter sliter med å få nok ansatte som har den riktige kompetansen. Mange faller også fra før de når den vanlige aldersgrensen for yrket.

Unio er opptatt av god kvalitet i de tjenestene innbyggerne har krav på og forventninger til. Hvordan kan vi sikre tjenester som står seg også i framtiden?

Kommentatorer og forbundsledere stiller på podiet for en skikkelig diskusjon om temaet, med Steffen Handal i spissen fra Utdanningsforbundet.

Sigrid Husøy Larsen, leder Unio-Studentene

 

Det dreier seg om å sikre samfunnsviktig kompetanse i helse, beredskap, utdanning og forskning. Hva tenker ungdommene om offentlig sektor som et sted å bygge framtidig karriere? Det vil leder for Unio-studentene, Sigrid Husøy Larsen, diskutere sammen med de politiske partiene.

Her er tidtabellen for Unio-kaféen:

ArrangementTidLenke i programArrangør
På vakt for Norge – er vi rustet for neste krise?Tirsdag 16. august

0830-1000

Frokost fra 0830

På vakt for Norge – er vi rustet for neste krise? – Arendalsuka 

Norsk Sykepleierforbund

Kan vi redde den gode samfunnsdebatten?Tirsdag 16. august

1100-1200

Kan vi redde den gode samfunnsdebatten? – Arendalsuka 

Forskerforbundet

Bærekraftige helsetjenester eller kommunal kollaps?Tirsdag 16. august

1300-1400

Bærekraftige helsetjenester eller kommunal kollaps? – ArendalsukaNorsk Ergoterapeutforbund
Live and let die – En politisk stollek med livet som innsatsTirsdag 16. august  1500 -1555Live and Let Die – en politisk stollek med livet som innsats. – Arendalsuka 

Norsk Sykepleierforbund

Intensivkapasitet igjen- Skjer det noe snart ?Tirsdag 16. august

1700- 1800

Intensivkapasitet igjen – skjer det noe snart? – Arendalsuka 

Norsk Sykepleierforbund

De uunnværlige studentene Rekruttering til fremtidens velferdsyrkerOnsdag 17. august 0900-1000

Frokost fra 0830

De uunnværlige studentene – rekruttering til fremtidens velferdsyrker – Arendalsuka 

Unio

Er folkehelsen i fare ?Onsdag 17. august 1200- 1330Er folkehelsen i fare? – ArendalsukaNorsk Fysioterapeutforbund
Når Krise er den nye hverdagen. Har norsk politi grunnberedskap til å stå i den over tid ?Onsdag 17. august 1400- 1530Når krise er den nye hverdagen. Har norsk politi grunnberedskap til å stå i den over tid? – Arendalsuka 

Politiets Fellesforbund

Statssekretæren svarer: Hva er regjeringens plan for norsk forskning og høyere utdanning ?Onsdag 17. august 1700- 1800Statssekretæren svarer: Hva er regjeringens plan for norsk forskning og høyere utdanning? – Arendalsuka 

Forskerforbundet

Vold, trusler og trakassering er en del av arbeidshverdagen for mange. Hva kan vi gjøre med det ?Torsdag 18. august

1000- 1100

Vold, trusler og trakassering er en del av arbeidshverdagen for mange. Hva kan vi gjøre med det? – Arendalsuka 

Unio

Hva skal til for å fp god kvalitet i tjenestene i offentlig sektor ?Torsdag 18. august

1600- 1700

Hva skal til for å få god kvalitet i tjenestene i offentlig sektor? – Arendalsuka 

Unio

Sosialt treff for Unio og forbundeneTorsdag 18. august

2000- 2130

 

Unio

Partilederdebatten på storskjermTorsdag 18. august

21.30- 2300

 

Unio

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

I tillegg til debattene i Unio-kaféen på Strand-Café, deltar forbundene i en rekke andre debatter.

Se Unios forbund på andre scener her ! 

Arendalsuka skjer hvert år i uke 33. I år finner arrangementet sted 15. til 19. august.

Det er over 1700 arrangementer i år.