Kategoriarkiv: Bærekraft

6 av 10 mener fagbevegelsen har et stort ansvar for klimakutt

Desidert størst andel som mener dette finnes innen offentlig sektor og blant kvinnene. Og andelen [...]

– Trepartssamarbeidet er gullet vårt, også i klimapolitikken

Hva er fagbevegelsens og profesjonenes rolle i klimapolitikken? Hvordan og hvorfor skal de bidra i [...]

Unios klimafrokost: Partssamarbeid og klimatiltak

Unio arrangerer frokostmøte om fagbevegelsens og profesjonenes rolle i klimapolitikken på Kulturhuset i Oslo torsdag [...]

Ny veileder i partssamarbeid om bærekraft og miljø

Veilederen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, Unio, [...]

Klima må bli en viktigere del av trepartssamarbeidet

Klimakrisen utgjør en trussel mot mennesker, dyr og miljø. Derfor må fagbevegelsen bruke sin innflytelse [...]

Unio inviterer til klimafrokost

Unio arrangerer frokostmøte om fagbevegelsens og profesjonenes rolle i klimapolitikken på Kulturhuset i Oslo torsdag [...]

Styrk offentlig eierskap !

Det grønne skiftet er en grunn til at det offentlige eierskapet bør styrkes. Staten skal [...]

Dette er nytt i reiseavtalene

Hovedsammenslutningene og Kommunal og distriktsdepartementet er enige om nye særavtaler for dekning av utgifter til [...]

Stort og viktig steg mot grønne reiseavtaler

Unio har fått gjennomslag for at Statens reiseregulativ må stimulere til færre og grønnere jobbreiser. [...]

Kongressens vedtak om bærekraft- og klimapolitikken

Unio vil være en pådriver for at Norge skal nå sine internasjonale klimaforpliktelser. Arbeidet med [...]