Regjeringen må også ta ansvar for økte strømutgifter i offentlig sektor

Det er bra at regjeringen har lagt frem en strømstøtteordning for bedriftene og at regjeringen setter krav om gjennomføring av ENØK-tiltak. Samtidig må regjeringen ta innover seg at også offentlig sektor har store utgifter på grunn av strømpriskrisen. Det må regjeringen og Stortinget ta ansvar for og kompensere. Det haster, mener Unio-leder Ragnhild Lied.

Både helsesektoren, utdanningssektoren og andre deler av offentlig sektor merker den kraftige økningen i strømprisen.

– Disse sektorene er ikke i posisjon til å velte de økte kostnadene sine over på noen andre enn staten. Staten må derfor også kompensere de økte strømutgiftene til offentlig sektor. Alternativet er at det går utover tilbudet til innbyggerne, sier Unio-lederen og viser blant annet til at universitetenes utgifter til strøm har gått i taket.

Haster

Når regjeringen bruker 3 milliarder på strømstøtte til bedriftene, må også staten ta ansvar for å legge frem en ordning med støtte og tiltak for offentlig sektor.

– Regjeringen må også ta ansvar for den virksomheten den har direkte ansvar for. Både kommuner, sykehus, universiteter og hele offentlig sektor har store utgifter på grunn av  strømpriskrisen. Det holder ikke å vente med dette til statsbudsjettet og 2023, det er nå offentlig sektor merker de økte strømkostnadene, uttaler Lied.

Reforhandle takster for avtalefysioterapeuter

Avtalefysioterapeuter, i likhet med andre som leverer tjenester på vegne av det offentlige, har store økninger i strømutgiftene som de ikke kan sende videre til pasientene. Her er prisene fastsatt i avtale med Helsedepartementet. Det finnes allerede eksempler på pasienter som har mistet sitt rehabiliteringstilbud fordi klinikker stenges som følg av strømprisen.

– Vi tolker dagens pressekonferanse dit at avtalefysioterapeutene, som i praksis omfattes av et offentlig innkjøp, kan få endret sin avtale slik at den tar hensyn til de høyere driftsutgiftene. Vi legger til grunn at Helsedepartementet straks tar initiativ til å reforhandle disse takstene, sier Lied.