Det grønne skiftet – hvilken kompetanse klarer vi oss ikke uten?

Det grønne skiftet – hvilken kompetanse klarer vi oss ikke uten? Ingen av paneldeltakerne på UHRs konferanse Kunnskap for samfunnet kunne gi et enkelt svar på det spørsmålet.

 

Tvert om fokuserte Unio-leder Ragnhild Lied og de andre paneldeltakerne på den store, gjennomgående mangelen på kompetanse som preger store deler av offentlig sektor og viktige samfunnsområder i privat sektor.

– En høyt utdannet befolkning er det viktigste for fremtidens arbeidsliv, poengterte Lied i sitt innlegg. Dette gjelder alle sektorer og nivåer i utdanningssystemet. Vi må få flere unge inn i utdanning og arbeidsliv. Utenforskap er tragisk for den enkelte, og en stor hemsko for utvikling, innovasjon og velferd i hele samfunnet vårt, i distriktene og i byene.

Lenke til konferansen her

Grønt og digitalt

Videre pekte Lied på at omstillingen til det grønne skriftet henger tett sammen med digital utvikling. Begge disse endringene fordrer tillit til våre store samfunnsinstitusjoner og ikke minst til forskningen. Omstilling til det grønne skiftet krever forskning på bred front. Det er ikke nok å utdanne IKT-ingeniører. Omstilling til det grønne samfunnet må tvert om integreres i alle utdanninger – på alle nivåer.

Lied og flere av paneldeltakerne viste til at grønn og digital omstilling handler om holdninger og verdier i samfunnet.

– Vi trenger kreative, nyskapende og fleksible arbeidstakere. Dette betyr at både humanistiske, samfunnsfaglige og kunstfaglige utdanninger og forskning har stor betydning for hvordan samfunnet klarer å møte fremtidens kompetansebehov.

De andre paneldeltakerne var administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, rektor ved NMBU, Curt Rice og leder for Norsk studentorganisasjon, Maika Marie Godal Dam.