Unio støtter TV-aksjonen for Redd Barna. Bli med!

Unios styre har gitt 100.000 kroner til årets TV-aksjon. Unio-lederen oppfordrer oss til å delta aktivt i den nasjonale dugnaden: – Bli med! Sammen sikrer vi livsviktig hjelp og redder liv, sier Ragnhild Lied.

 

Søndag 22. oktober er dagen for årets TV-aksjon. Innsamlingen går til Redd Barnas arbeid med barn i krise og konflikt, hjemme og ute.

Innsamlingen går til Redd Barnas arbeid med barn i krise og konflikt, hjemme og ute. Foto: Redd Barna / Hurras Network

Midlene skal fordeles mellom prosjekter i Sør-Sudan, Syria, Bangladesh, Ukraina, Den demokratiske republikken Kongo og Norge.

I Norge skal pengene gå til å hjelpe barn som har flyktet fra krig og konflikt.

Nasjonal dugnad

TV-aksjonen har lange tradisjoner i Norge, og illustrerer engasjementet og medmenneskeligheten som ligger i den norske folkesjela.

TV-aksjonen hadde ikke vært mulig uten en mobilisering fra alle privatpersoner og samfunnsaktører som vil bidra og ta ansvar. Foto: Mikkel Strøm / TV-aksjonen

TV-aksjonen hadde ikke vært mulig uten en mobilisering fra alle privatpersoner og samfunnsaktører som vil bidra og ta ansvar. I fellesskap og solidaritet rekker vi ut en hånd til mennesker som lever i sårbare livssituasjoner,

Sammen skaper vi varige endringer for medmennesker.

 

Du kan lese mer om TV-aksjonen 2023 i denne brosjyren

Redd Barna er en partipolitisk og religiøst nøytral organisasjon, som baserer sitt arbeid på FNs konvensjon for barns rettigheter. I Norge har Redd Barna over 4900 medlemmer og frivillige, over 100 000 støttespillere og 240 fast ansatte. Redd Barna Norge ble stiftet i 1946 med å hjelpe nettopp krigsbarn – da fra Tyskland og Østerrike.