Kommunal tjenestepensjon for prestene  

– Prestene må få en permanent ordning med offentlig tjenestepensjon i KLP, sier Unios spesialrådgiver Erik Orskaug.

 

– Det gir ingen mening å la prestene få en midlertidig adgang til kommunal tjenestepensjon i KLP i 10 år, for så å presse prestene over på innskuddspensjon. Det er hva Finansdepartementet foreslår i en høring, sier Orskaug.

Unio mener at den politiske behandlingen av prestenes pensjonsordning har kommet dårlig ut fra start.

Prestene og de andre ansatte i rettssubjektet Den norske kirke er finansiert av den norske stat. Det skulle derfor vært lagt til rette for at de ansatte kunne fortsette med offentlig tjenestepensjon på permanent basis også etter at Den norske kirke har blitt eget rettssubjekt, skriver Unio i sin høringsuttalelse.

Tariffavtalen har en bestemmelse om at pensjonsordningen skal være offentlig tjenestepensjon, jamfør særavtalen for KAs tariffområde.

Svært uheldig

Unio mener det er svært uheldig at en avvikling av en offentlig tjenestepensjonsordning for prestene og andre ansatte i Den norske kirke fra 2035 kan gi en dårligere tjenestepensjon. Det kan også gi  overgangsproblemer som både kan oppfattes som en dårlig løsning for de ansatte og finansielt utfordrende for arbeidsgiver i en overgangsperiode.

– Det skulle vært lagt til rette for at de ansatte kunne fortsette med offentlig tjenestepensjon på permanent basis også etter at Den norske kirke har blitt eget rettssubjekt, skriver spesialrådgiver Erik Orskaug i Unios høringsuttalelse.til Finansdepartementet.

– Alt dette kan vi unngå hvis partenes ønske om å opprettholde offentlig tjenestepensjon for de ansatte i Den norske kirke videreføres. Vi er særlig bekymret for at en overgang til innskuddspensjon vil gi en dårligere pensjon for ansatte. Innskuddspensjon er som kjent ikke tilpasset Pensjonsreformen, innskuddspensjon er ikke livsvarig og den diskriminerer kvinner, sier Orskaug.

 

Les Unios høringssvar her