Kategoriarkiv: Pensjon

Individuell garanti for årskullene 1959–1962

Unio har utarbeidet et faktaark om det siste årskullene som beholder dagens bruttoordning. Årskullene 1959–1962 [...]

Ny offentlig tjenestepensjon like god som en hybrid

Alderspensjonen i ny offentlig tjenestepensjon blir like god som en hybrid med de høyeste sparesatsene. [...]

Spørsmål og svar om ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Avtalen om ny offentlig tjenestepensjon genererer mange spørsmål. Unio har svar på noen av dem. [...]

I mål om offentlig tjenestepensjon

– Stortinget har allerede vedtatt at de yngre må jobbe lengre for å få en [...]

Pensjonsforhandlerne i Unio

Sykepleien har et intervju med Unio-leder Ragnhild Lied og sjeføkonom Erik Orskaug som omhandler de [...]

Forhandlingene om offentlig tjenestepensjon starter i dag

I dag går startskuddet for de reelle forhandlingene om offentlig tjenestepensjon mellom regjeringen ved Arbeids- [...]

Forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon

7. februar starter forhandlingene om ny tjenestepensjon og AFP for ansatte i offentlig sektor. Forhandlingene [...]

Årets første måneder preges av pensjonsforhandlinger

De reelle forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon mellom regjeringen ved Arbeids- og sosialdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene [...]