Pensjonister som jobber med koronakrisen skal ikke tape pensjonen

KS og Unio, LO, YS og Akademikerne er enige om en forståelse av avlønning og pensjonskonsekvenser for pensjonister i kommunesektoren under arbeid i tilknytning til korona. Det følger av krisepakkene Stortinget har vedtatt.

Formålet med avtalen er at alderspensjonister som jobber i kononakrisen ikke skal tape alderspensjon eller avtalefestet pensjon.

Normalt ville arbeidsinntekt ført til avkorting av eller reduksjon i pensjon. Avtalen er tidsbegrenset og gjelder bare for arbeid knyttet til koronaviruset.

Det gjøres derfor tidsbegrensede endringer i en rekke avtaler. 

Avtalen i Spekter-området kan du lese her

Løpende alderspensjon skal ikke avkortes, heller ikke reduseres, ved beordret tjeneste i forbindelse med koronaviruset. Frivillig tjeneste nødvendig for å hindre mannskapsmangel blir likestilt med beordret tjeneste.

Endringen som er gjort om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse gjøres også gjeldende i KS-området.

Les flere knyttet til bekjempelse av koronaviruset her