Flere hundre tusen mindre i pensjon var tilbudet til dem med særaldersgrenser

For at en person som er født i 1963 og har særaldersgrense på 65 år skal kunne gå av ved aldersgrensen uten å tape livsvarig pensjon, mangler det om lag 8 prosentpoeng av en lønn på cirka 600 000 kroner (6 G). Det viser beregninger Actecan har utført for Unio.

– Det høres kanskje ikke så mye ut, 8 prosent av 600 000 er 48 000 kroner per år eller 4 000 kroner i måneden. Hvorfor er arbeidsgiversiden så «kjip»? Hvis du lever i 15 år etter fylte 67 år, koster dette 720 000 kroner per person. Det kan bli dyrt for framtidige generasjoner å «bære», sier pensjonsekspert Beate Fahre til Dagbladet i dag.

– Men jeg skjønner godt arbeidstakersiden. De ser et totalt tap i pensjon på det samme beløpet – 720 000 kroner. Vi må ha et pensjonssystem som tar vare på dem som av sikkerhetsmessige grunner ikke kan stå i jobb til vanlig aldersgrense på 70 år, sier hun.

– Kanskje får de en pensjon som da blir under 60 prosent av lønna resten av livet. De risikerer til og med at den blir enda lavere dersom de jobber i privat sektor på grunn av de nye samordningsreglene, sier Beathe Fare til Dagbladet.

Tre grunner til at Unio sa nei

Det var tre grunner til at Unio, LO og YS ikke kunne godta det siste tilbudet fra regjeringen i forhandlingene om alderspensjonen til dem som har særaldersgrense, ifølge Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio:

  • Regjeringen la ikke nok penger på bordet for å sikre det livsvarige pensjonsnivået for dem som er født i 1963. Disse er de første med særaldersgrense som skulle vært omfattet av nye regler.
  • Regjeringen ville ikke inngå en langsiktig avtale som også sikret en god livsvarig pensjon for yngre årskull, f.eks. dem som er født i 1973 eller 1983.
  • Regjeringen ville fjerne 85-årsregelen fra og med 1970-kullet.

Arbeidstakerorganisasjonene mente at ansatte med særaldersgrense måtte få noe på toppen av den nye påslagspensjonen som ble framforhandlet i 2018. Ellers ville de få et lavt livsvarig pensjonsnivå.

Men bare halvparten av de pengene som trengtes for å sikre de livsvarige nivåene, ble lagt på bordet, ifølge Unios sjeføkonom.

– Et eksempel er en sykepleier som er født i 1963 og går av med særaldersgrense ved 65 år. Hun måtte få et livsvarig påslag til den ordinære alderspensjonen på ytterligere 20 000–25 000 kroner, sammenliknet med tilbudet fra regjeringen, sier Erik Orskaug.