Utsatt trygdeoppgjør på grunn av koronasituasjonen

Trygdeoppgjøret utsettes til høsten på grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av de andre lønnsoppgjørene.

Virkningstidspunktet vil imidlertid fortsatt være 1. mai. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til NTB at utsettelsen ikke får betydning for den enkeltes årlige utbetaling av alderspensjon for 2020.

Trygdeoppgjøret gjennomføres normalt i mai. Det skal etter gjeldende regler bygge på regjeringens anslag for årlig lønnsvekst. Dette anslaget er normalt fastsatt etter resultatet av lønnsoppgjøret i frontfaget. Oppgjøret i industrien ble utsatt på grunn av koronaepidemien.

Etter det har de andre lønnsoppgjørene blitt utsatt også.