Brudd i forhandlingene om særaldersgrenser

– Regjeringen var ikke villig til å sikre de livsvarige pensjonsnivåene for over 200 000 offentlig ansatte med særaldersgrense, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Forhandlingene mellom LO, Unio og YS på den ene siden og Arbeids- og sosialdepartementet, KS og Spekter på den andre siden om alderspensjonen for de som har særaldersgrense og er født i 1963 eller senere, brøt sammen i dag.

– Vi har hele tiden kjempet for at de som går av tidligere enn andre arbeidstakere på grunn av belastning og risiko i yrket, skal ha en like god livsvarig pensjon fra 67 år som de som har ordinær aldersgrense. Dette er yrkesgrupper som det er stor mangel på, sier Lied.

Pensjonsavtalen fra 2018 om endringer i offentlig tjenestepensjon utsatte regelverket for de som har lavere aldersgrenser. Partene har forhandlet siden i høst. Unio har over 100 000 yrkesaktive medlemmer med særaldersgrense – sykepleiere, politi, fysioterapeuter, brannfolk med flere.

– Vi har aldri lagt skjul på at også de som har lavere aldersgrenser må stå lenger i arbeid for å kompensere for levealdersjusteringen, som alle andre arbeidstakere, sier Unio-lederen.

– Regjeringens tilbud var ikke godt nok på livsvarig nivå, det innebar fjerning av den såkalte 85-årsregelen og hadde ingen avklaring på pensjonsnivået for de som var født etter 1970. Dette kunne vi ikke skrive under på, sier Ragnhild Lied.

 

Se innslag i Dagsrevyen med blant andre Ragnhild Lied