Forhandlinger om pensjon for dem med særaldersgrenser er i gang igjen

Forhandlingsfristen for å få til ny alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt til slutten av januar i år. I dag fortsatte forhandlerne fra arbeidstakerne, arbeidsgiverne og staten arbeidet.

– Vi har en avtale om å finne varige løsninger som sikrer at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrense ikke skal komme urimelig ut, sammenliknet med andre grupper. Det er fortsatt målet, men vi trengte mer tid for å finne de gode løsningene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Forhandlingene om særalderspensjon er en av de siste brikkene i pensjonsreformen som nå skal på plass.

Særaldersgruppene representerer viktig kompetanse som vi vil trenge mer av. 

Nesten halvparten av alle de som blir berørte av forhandlingene, er i et av Unios forbund. De er blant annet sykepleiere, politi, brannmenn og fysioterapeuter. Unios medlemmer er avgjørende for velferdstilbudene 24/7, alle timer i døgnet, året rundt. Disse gruppene representerer høyt kvalifisert arbeidskraft som det er stor etterspørsel etter.

Gjelder hundretusener

En rapport fra Arbeids- og sosialdepartementet i forkant av særaldersgrenseforhandlingene har en oversikt over antall aktive medlemmer med særaldersgrense. Per desember 2018 er det totalt 212 378 personer.

Forhandler videre

Det har allerede vært arbeidet svært mye med å tilpasse pensjonene til dem som må gå av tidlig med særaldersgrenser.

Unios forhandlere er nå klare til å snakke videre om en langsiktig og varig modell for dem det gjelder. Forhandlingslederne fra Unio er Unio-leder Ragnhild Lied, leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund og Lill Sverresdatter Larsen, som leder Norsk Sykepleierforbund. Sjeføkonom Erik Orskaug i Unio og flere rådgivere og politikere fra forbundene bistår i prosessen.

Les også:
Skrev under midlertidig avtale om særaldersgrenser i 2018

Sjef i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, sjef for Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen og Unio-sjef Ragnhild Lied er klare til langspurt mot en pensjonsløsning for dem med særaldersgrenser.

Avtalen fra i fjor

Avtalen fra 3. mars 2018 sier at

«Samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning tilsier at det også i framtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser.

Personer som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser skal ikke komme urimelig ut sammenliknet med andre grupper

Avtale om utvidet frist og videre arbeid med alderspensjon til personer med særaldersgrense