Kategoriarkiv: koronavirus

Høring – forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020

Kunnskapsdepartementet sendte 15. mai 2020 forslag til forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av [...]

Stor usikkerhet om kommuneøkonomien

Det er positivt med økte inntekter til kommunene, men Unio er usikre på om dette [...]

– Må beholde kvaliteten i utdanningene når det blir flere studieplasser

Regjeringen oppretter 4000 flere studieplasser. – Det er bra, og noe vi har etterlyst. Nå [...]

Midlertidig avtale om arbeidstid i staten forlenget

I staten er den midlertidige avtalen om hviletid, kjernetid og overtid forlenget. Det er gjort [...]

Mot lavere lønnsvekst

Koronakrisen gjør at Statistisk sentralbyrå venter at lønnsveksten påvirkes mye i år. – Lønnsveksten vil [...]

Minnedag for arbeidstakerne som kjemper mot korona

I dag er Workers Memorial Day – Arbeidernes internasjonale minnedag. I år minnes vi spesielt [...]

Utsatte røntgenundersøkelser: Frykter alvorlige følger for kreftpasienter

Tiltak som lengre åpningstid på CT- og MR-labene er eneste mulighet dersom vi innen forsvarlig [...]

Bråstopp i økonomien og høy ledighet i flere år

Den økonomiske bråstoppen i hele verden har alle kjennetegn av en alvorlig etterspørselskrise. Norge rammes [...]

Permitterte studenter får penger i ny ordning

Regjeringen sikrer kompensasjon til permitterte i 18 dager etter utløpet av lønnspliktperioden. Det betyr at [...]

Høring – forlengelse av varigheten av koronaloven

Justis- og beredskapsdepartementet spør i høringsnotat av 1. april d.å. om høringsinstansenes syn på om [...]