Utsatte røntgenundersøkelser: Frykter alvorlige følger for kreftpasienter

Tiltak som lengre åpningstid på CT- og MR-labene er eneste mulighet dersom vi innen forsvarlig tid skal få tatt unna det store antallet undersøkelser som er blitt satt på vent på grunn av pandemien. – Forsinkede kreftdiagnoser kan som kjent få alvorlige konsekvenser for den enkelte pasient, sier forbundsleder Bent R. Mikalsen i Norsk Radiografforbund (NRF) i en pressemelding.

Under nedstengningen har køene til røntgenundersøkelser vokst enda mer.

Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen i Norsk Radiografforbund.

En ny Fafo-rapport «Mellom menneske og maskin» – utarbeidet på oppdrag fra NRF – viser at  to av tre radiografer har intensive arbeidsdager for å ta unna de stadig økende køene til bildediagnostiske undersøkelser.

Etter at pakkeforløp for kreft ble innført, har vi sett at mange sykehus sliter med å overholde fristene i forløpene – noe som i stor grad knyttes til kapasitet på røntgenavdelingene.
Rapporten tar for seg radiografenes arbeidshverdag før koronapandemien. Det pekes på at radiografene utfører stadig flere undersøkelser uten at bemanningen økes.

– Når vi nå i tillegg har hatt en situasjon med utsatte undersøkelser i flere uker, sier det seg selv at noe må gjøres dersom ikke det skal ta svært lang tid å få tatt igjen etterslepet, sier Bent R. Mikalsen.

Les hele saken på NRFs nettside

 

Les flere saker om koronaepidemien