– Må beholde kvaliteten i utdanningene når det blir flere studieplasser

Regjeringen oppretter 4000 flere studieplasser. – Det er bra, og noe vi har etterlyst. Nå er det viktig at kvaliteten i utdanningene opprettholdes og utvikles, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Det er 150.000 søkere til høyere utdanning. Det er en økning på 8,7 prosent siden i fjor. Lied var raskt ute med å be regjeringen øke antall studieplasser i revidert budsjett som legges fram 12. mai. I går kom høyere utdannings- og forskningsminister Henrik Aasheim med budsjettlekkasjen i Aftenposten;  regjeringen vil til høsten opprette 4000 nye studieplasser og 1000 nye studieplasser i fagskolene. Utdanningspakken vil koste 500 millioner kroner.

Unio-leder Ragnhild Lied. Foto: Unio

Regjeringen vil ifølge Aftenposten fordele studieplassene slik:

Helse og sosialfag: 1123 plasser
Lærerutdanningene: 550 plasser
Matematikk, naturvitenskap og teknologi: 1472 plasser
Juridisk og økonomisk-administrative fag: 833 plasser
Animasjon, utøvende musikk, film og kunst: 22 plasser

– Det er bra at regjeringen oppretter flere studieplasser, og ekstra gledelig at så mange av de ekstra plassene går til lærerutdanningene og helse- og sosialfag, sier Lied.

Samtidig er hun klar på at god undervisning og forskning ikke kommer av seg selv.

– Den såkalte ABE-reformen der offentlig sektor får kutta sine budsjetter hvert år, må skrotes.  Eksisterende studieplasser må dessuten fullfinansieres og det må kompenseres for merutgiftene knytta til stengte læresteder, sier Lied.

Hun er bekymret for presset de ansatte i sektoren nå opplever.

– De skal betjene flere studenter og flere som tar etter- og videreutdanning. Samtidig skal de være fullt operative digitalt. Alt dette uten at de selv får faglig påfyll. Dette er et dilemma statsråden bør løse, slutter Ragnhild Lied.