Minnedag for arbeidstakerne som kjemper mot korona

I dag er Workers Memorial Day – Arbeidernes internasjonale minnedag. I år minnes vi spesielt arbeidstakere i helsevesenet verden rundt som har falt i kampen mot korona-viruset. – Våre tanker går særlig til de mange sykepleiere som arbeider under ekstreme forhold og der flere har mistet livet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

28. april er en dag for å minnes de som er blitt skadd eller drept i utøvelsen av sitt yrke. Naturlig nok er dagen i år viet de arbeidstakerne som kjemper i førstelinjen mot covid-19, der spesielt yrkesgruppene i helsevesenet og eldreomsorgen er utsatt.

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) minnes sine kollegaer i dag.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF.

– Sykepleierne er frontlinjen i kampen mot korona. Med vår kompetanse og tilstedeværelse reduseres smitte, liv reddes og symptomer lindres. Arbeidet vårt kan være en risiko for sykepleierne selv, og vi vet at internasjonale kollegaer dør av arbeidsbelastning og covid-19. Tilstrekkelig og hensiktsmessig smittevernutstyr og nok hvile er nødvendig for å sikre at intet helsepersonell skal dø av eller på jobben sin. I dag minnes vi våre døde kollegaer, og fortsetter kampen for et trygt arbeidsliv, sier Lill Sverresdatter Larsen.

– I Unio-familien er det spesielt sykepleierne som står nærmest i denne kampen, men også andre grupper i helsevesenet – som ergoterapeuter, radiografer og fysioterapeuter – lever tett på viruset. Vi ser også at andre grupper er utsatt – som politi og prester. I katolske land har flere prester dødd som følge av viruset, i Italia alene nærmere 70 prester, sier Ragnhild Lied.

Den internasjonale fagbevegelsen (ITUC) vil at covid-19 skal klassifiseres som en yrkessykdom for at arbeidstakerne skal bli bedre sikret mot viruset, og for at de skal få kompensasjon og medisinsk behandling.  ITUC kommer med dette kravet fordi arbeidsgivere globalt ikke beskytter sine ansatte godt nok og fordi arbeidstakere kan bli møtt med oppsigelse om de uttrykker bekymring for sin egen sikkerhet. Dette er beviselig skjedd i Amazons varehus-lagre i USA.

– Å klassifisere covid-19 som en yrkessykdom er avgjørende for å redusere spredningen av viruset. Dette blir enda mer presserende etter hvert som landene begynner å lempe på restriksjoner, sier generalsekretær i ITUC, Sharan Burrow .

 

Les flere saker knyttet til koronaepidemien