Kategoriarkiv: koronavirus

Høring om koronasertifikat – endringer i smittevernloven

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernloven med [...]

Medbestemmelse og samarbeid i krisetider

Koronakrisa har satt den norske arbeidslivsmodellen og partssamarbeidet på prøve. Fafo har undersøkt hvordan tillitsvalgte [...]

– Nå må vi ha lært at nok kompetanse er viktig

Da koronapandemien traff oss manglet vi smittevernsutstyr og hadde for få intensivplasser. I tillegg var [...]

Se muligheter for flere i arbeidslivet

– Antall unge uføre er doblet de siste ti årene. Vi vet også at mer [...]

Høring – forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 15. mars 2021 på høring forslag til forlengelse av lov 19. [...]

Betaler barn og unge dobbelt under koronapandemien?

– Godt over 20 milliardar kroner er hittil sendt kommunane under pandemien. Det er bekymringsfullt [...]

Høring – Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 8. februar 2021 på høring et forslag til forlengelse av midlertidig [...]

Unio-møte om EUs helsestrategier: Hvordan stå bedre rustet til framtidige helsetrusler?

Unio hadde i dag et temamøte om EUs helsestrategier. –  Siden Norge er nært knyttet [...]

Tiltak er nødvendig for bedre beredskap

Unio mener at det må investeres betydelig i offentlig sektor generelt, og helsesektoren spesielt, for [...]

Nei til mulighet for portforbud

Unio mener regjeringen ikke bør få en hjemmel nå, som kan resultere i portforbud senere. [...]