For å begrense den økonomiske belastningen av koronapandemien på arbeidsgivere ble perioden en arbeidsgiver har plikt til å betale lønn ved permittering redusert til to dager. Stortinget har bevilget midler til en midlertidig stønad som skal sikre permitterte arbeidstakere full lønn, inntil 6G, i ytterligere 18 dager.

Formålet med den nye midlertidige ordningen er å forlenge den samlede perioden permitterte får full lønn i starten av permitteringsperioden fra 15 dager til 20 dager, samtidig som arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering reduseres fra 15 dager til 2 dager.

Ordningen er klar

Nå er den midlertidige ordningen med full lønn i 18 dager etter arbeidsgiverperioden klar.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim er glad for at ordningen også omfatter studenter.

– Jeg har tidligere sagt at vi jobber med å sikre at ingen faller mellom alle stoler. Derfor er jeg veldig glad for at regjeringen har landet på en ordning som tetter enda et hull for studenter som har havnet i en økonomisk vanskelig situasjon. Denne nye lønnskompensasjonen sammen med det frivillige tilleggslånet med stipend i Lånekassen vil være et godt bidrag for å få betalt faste utgifter i tiden fremover og at ingen trenger å avslutte utdanningen sin, sier Henrik Asheim, forsknings- og høyere utdanningsminister på regjeringens  nettsider i kveld.

Les hva Unio mener om studier og koronakrisen her 

Slik regnes ytelsen ut

Den nye ytelsen gis ikke for arbeidsdager, slik som arbeidsgivers lønnsplikt, men for fem dager per uke. Ytelsen utbetales for de første 18 ukedagene (dvs. dagene mandag–fredag) etter at arbeidsgiverperioden er avviklet. Det innebærer at perioden med lønnskompensasjon utgjør like mange kalenderdager for helt permitterte som for delvis permitterte.

Dette betyr også at en arbeidstaker som er permittert fra en deltidsjobb, for eksempel to dager i uken, får ytelsen i like mange kalenderdager som en som jobber full tid. Deltidsbrøken reflekteres ikke i hvor mange dager de får ytelsen, men hvor høy ytelsen blir per dag.

Ved beregning av ytelsen legges det grunn 260 arbeidsdager i året, og dermed 21,7 dager per måned. Når ytelsen skal dekke 18 dager, innebærer det at den skal utgjøre 83 prosent av en månedslønn.

Den permitterte må søke for å kunne få denne stønaden.

NAV kommer med oppdatert veiledning for permitterte her.

Flere saker om koronautbruddet og arbeidslivet her