– Nå må vi ha lært at nok kompetanse er viktig

Da koronapandemien traff oss manglet vi smittevernsutstyr og hadde for få intensivplasser. I tillegg
var offentlig sektor skåret til beinet. Da trykket økte, ble det tydelig at bemanningen var for dårlig. Det viser Unios tillitsvalgtundersøkelse.

– Nå må vi ha lært at god bemanning og nok kompetanse i samfunnskritiske yrker er viktig når en pandemi skal bekjempes. Det sier lederen av Unios koronautvalg, Silje Naustvik.

Unio har lenge varslet om kritisk mangel på sykepleiere, lærere, barnehagelærere, politi, NAV-ansatte og bibliotekarer. Dette er yrkesgrupper som gjør uunnværlige oppgaver for samfunnet.

Nå er de spurt om jobben i pandemien.

Unios koronautvalg for beredskap og krisehåndtering har innhentet erfaringer fra 2500 tillitsvalgte i alle deler av velferdsferdstjenestene.

Fafo har gjennomført spørreundersøkelsen. Den handler blant annet om arbeidsforholdene i helsevesenet, skoler, barnehager og i politiet under koronapandemien. Undersøkelsen ble gjennomført i januar og februar 2021.

Les hele rapporten her

Dette sier Unios tillitsvalgte

  • Tre av fire (76 prosent) svarer at planlagte oppgaver har blitt satt på vent som følge av pandemien.
  • En av fire (24 prosent) opplever mangel på kvalifiserte ansatte.
  • En av fem (20 prosent) svarer at endringer på arbeidsplassen som følge av pandemien har påvirket medlemmenes helse (fysiske eller psykiske) negativt i stor eller svært stor grad. 49 prosent svarer at det i noen grad har påvirket helsen negativt.
  • Tre av ti (30 prosent) svarer at de har medlemmer som enten har sluttet eller blitt sykemeldt på grunn av merbelastninger i jobben under pandemien.
  • To av tre (67 prosent) svarer at de har medlemmer som har vært i karantene.

“Fikk det tøffere på jobben” skrev Klassekampen om resultatene.

Går utover andre tjenester

Tre av ti svarer at de har medlemmer som  enten har sluttet eller blitt sykemeldt på grunn av merbelastninger i pandemien.

Undersøkelsen viser at bemanningen i offentlig sektor er for dårlig i møtet med pandemien. Ansattressursene må brukes på de mest akutte tjenestene, for eksempel sykepleier som flyttes fra sin avdeling til intensivavdelingen eller fysioterapeuter som jobber med smittesporing.

– Ambisjonen må jo være at vi har nok folk i offentlig sektor til å håndtere kriseberedskapen, samtidig som vi opprettholder andre kritiske tjenester og velferdstilbud, sier lederen i Unios koronautvalg.

Koronutvalget er bekymret for de langsiktige konsekvensene, for eksempel som følge av utsatt rehabilitering eller manglende oppfølging i skolen. Disse behovene forsvinner jo ikke selv om samfunnet er i kriseberedskap. I verste fall kan det bety at folk får behandlingen for seint eller økt frafall i videregående opplæring.

Ikke bærekraftig over tid

Offentlig sektor består av lojale og dedikerte ansatt som gir alt i jobben. De bidrar til at det stort sett går greit. Samtidig vet vi at det går på helse løs for mange, og det er ikke bærekraftig over tid.

– Svaret er økt bemanning og rekruttering av kompetanse til offentlig sektor. Vårt klare råd er at god grunnbemanning i helsevesenet, ved skoler og andre kritiske yrker i offentlig sektor må sees på som en viktig del av kriseberedskapen. Det har ikke regjeringen gjort, tvert imot har den gjennomført milliardkutt fordekt som effektivisering, sier hun.

Koronakommisjonen kritisk

14. april leverte Koronakommisjonen sin rapport.

“Myndighetene visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Likevel var de ikke forberedt da den omfattende og alvorlige covid-19-pandemien kom. Regjeringen har ansvar for å planlegge og dimensjonere landets beredskap. Smittevernloven åpner for å stenge ned skoler og virksomheter i hele eller deler av landet. Likevel er det ikke laget scenarioer, laget planer eller gjennomført øvelser som tar høyde for å bruke disse virkemidlene.” skriver Koronakommisjonen.

– Bemanning er en sårbarhet

Silje Naustvik sier koronakommisjonen i for liten grad har undersøkt hva mangelen på kvalifiserte ansatte har å si for håndteringen av pandemien.

– Det er betimelig å peke på at koronakommisjonen ser ut til å si veldig lite om kapasitet. Den peker på mangel på smittevernutstyr og respiratorer, men i mye mindre grad på den store mangelen som er på kvalifisert personell i både sykehus og kommuner. Det er jo en reell sårbarhet, sier hun.