Se muligheter for flere i arbeidslivet

– Antall unge uføre er doblet de siste ti årene. Vi vet også at mer enn halvparten av innbyggerne med nedsatt funksjonsevne ikke er sysselsatt, mot en av fire i befolkningen generelt. Dette har vært en stor utfordring lenge, og nå har vi fått konsekvensene av pandemien på toppen.

Det sier forbundsleder Tove Holst Skyer i Ergoterapeutene. Hun er støttespiller og ambassadør for kampanjen #Semuligheter. Lederen av Ergoterapeutene mener vi må bidra til å sikre at de som stod utenfor arbeidslivet før pandemien ikke skyves enda lenger ut.

#Semuligheter er en kampanje som setter søkelyset på utenforskap og inkludering i og etter koronakrisen. Da er arbeidslivet en avgjørende arena.

– Ergoterapeuter har alltid aktivitet og deltakelse som mål, også i arbeidslivet. Nå må det bli et større fokus på arbeidsdeltakelse fremover, slik at arbeidslivet blir tilgjengelig for enda flere, sier hun.

Arbeidsgivere må se mulighetene

Arbeidsgiverne er nødt til å være mer åpne for mangfold på arbeidsplassen, ellers holdes folk utenfor arbeidslivet. Da går samfunnet glipp av kompetanse og arbeidskraft, og mennesker blir avspist med  trygdeytelser, fremfor å få bidra med sine ressurser. Det taper alle på.

Og det drives allerede mye godt inkluderingsarbeid på arbeidsplassene rundt omkring. Det ønsker kampanjen å løfte fram.

Konferanse 14. april og webinarer fremover

Riktig fokus viktig

– Kompetansen sikrer samsvar mellom personen, arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet. Altfor lenge har det vært for ensidig fokus på å fikse personen for at denne skal passe inn i arbeidslivet. Vi må legge fokus på ressurser og mestring. Ofte er det arbeidsoppgavene og arbeidsplassen som skal justeres, ikke personen, sier Tove Holst Skyer.

Jobbmuligheter med psykoselidelser. Les mer her

Koronakrisen øker utfordringene

Antall unge uføre (under 30 år) er doblet de siste ti årene. Vi vet også at mer enn halvparten av innbyggerne med nedsatt funksjonsevne (56 %) ikke er sysselsatt, mot 26% i befolkningen generelt.

Pandemien har forsterket utfordringene med utenforskap. Personer med funksjonsnedsettelser og helseplager, de som mangler kompetanse eller har hull i CV-en risikerer nå å skyves lenger unna arbeid. I denne situasjonen er det viktigere enn noen gang å øke innsatsen for å hindre utenforskap og inkludere så mange som mulig i arbeidslivet.

– Alt tyder på at koronakrisen forsterker utfordringene for utsatte grupper. Vi risikerer at enkelte grupper faller permanent utenfor arbeidslivet, om vi ikke gjør mer for å inkludere flere. Vi vil ta utgangspunkt i de muligheter som fortsatt finnes for inkludering, sier Unios #Semuligheter-ambassadør.

Vil du lese mer om arbeidshelse ? 

Mange bidragsytere

I tillegg til partene i arbeidslivet, er funksjonshemmedes brukerorganisasjoner, tiltaksarrangører, sosiale entreprenører, Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Kulturdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring bidragsytere til kampanjen.