Høring – Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 8. februar 2021 på høring et forslag til forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven (tilpasninger som følge av covid-19). Det foreslås at lovbestemmelsene skal gjelde frem til 31. desember 2021.

Les Unios høringssvar