Verneombudsprisen 2022 til Hilde Fylling

Verneombudsprisen 2022 tildeles Hilde Fylling, nasjonalt hovedverneombud for rettssubjektet Den norske kirke. Prisen ble delt ut av nestleder i Unio, Alfred Sørbø, på den årlige Verneombudskonferansen på hotel Scandic Ambassadeur Drammen.

Hilde Fylling har, som nasjonalt hovedverneombud for rettssubjektet Den norske kirke, siden 2019 vært hovedverneombud for en virksomhet med ca. 1600 ansatte spredt ut over i hele landet. Den største ansattgruppen er prester, i tillegg kommer ansatte i Kirkerådets sekretariat og ansatte på bispedømmekontorene.

Som nasjonalt hovedverneombud leder hun en vernetjeneste på tre nivåer (nasjonalt, regionalt og lokalt), med ca. 120 verneombud i en landsdekkende virksomhet.

Likestillingsarbeid

Det er offentlig kjent at kirken har utfordringer knyttet til likestilling og diskrimineringsarbeid. Fafo-rapporten «Å være en sak – LHBT+: holdninger og arbeidsmiljø i kirken» (Fafo-rapport 2020:20), avdekket at kirkelig ansatte med LHBT+-identitet opplevde trakassering, diskriminering og minoritetsstress på arbeidsplassen. I en arbeidsmiljøundersøkelse blant kvinnelige prester i 2021 ble det avdekket at 1 av 3 kvinnelige prester har opplevd uønskede hendelser basert på kjønn på arbeidsplassen.

Hilde Fylling med Verneombudsprisen 2022. Foto: Geir Lyngstad Strøm, Unio.

– Hilde Fylling har gjennom kursing, rådgivning og sin plass i Arbeidsmiljøutvalget vært helt sentral i oppfølgingen av disse rapportene. Hun har vært en sterk aktør for å skape nødvendig forståelse og endring i virksomhetens arbeid innen likestilling, inkludering og mangfold, skriver juryen i sin begrunnelse

Bedre systematikk i HMS-arbeidet

Fylling har vært en pådriver for å skape en bedre systematikk i hvordan prestenes arbeidsgiver følger opp HMS-arbeidet overfor sine ansatte, og hvordan dette skal samordnes med de kirkelige fellesrådene, som er største arbeidsgiver på hver enkelt arbeidsplass.

Presteyrket er et yrke med stor selvstendighet, der ledelse historisk sett er et ganske nytt fenomen, og er et yrke der det er lett å bli grenseløs når det gjelder hvor mye man jobber.

– Hilde Fylling har gjennom sitt arbeid bidratt sterkt til å sette søkelys på det helsebringende med gode grenser rundt arbeidet. Hun har også framholdt tydelig det ansvar ledere har for å følge opp sine medarbeidere, ikke bare faglig, men også når det gjelder arbeidstid, hvile og grenser, sier juryen.

Uredd verneombud

Fylling er et uredd verneombud som har løftet virksomhetens kompetanse og systematikk i vernearbeidet, og en god alliansebygger som gjennom konstruktiv dialog og konkrete forslag i møte med arbeidsgiver og tillitsvalgte skaper oppslutning om endring.

– Hun har gjennom mot, kunnskap og vilje skapt viktige endringer, og gjort Den norske kirke til en bedre arbeidsplass for flere, avslutter juryen.