Day Zero: Profesjonenes rolle i rettferdig omstilling

Unio skal også i år delta med et arrangement i forbindelse med den årlige Bærekraftskonferansen i Bergen, SDG Bergen 2023 og Day Zero.

Tema for årets konferanse er rettferdig omstilling mot en bærekraftig fremtid. Konferansen er gratis og digital og starter 8. februar 2023 med en rekke arrangement under vignetten Day Zero.

Partssamarbeidet – en del av løsningen

På Unios Day Zero-arrangement profesjonenes rolle i rettferdig omstilling møter du forskere som tematiserer rettferdig omstilling, den norske modellen, partsamarbeid og hva forskningen sier om å skape omstilling innenfra. Målet er å belyse at vi har et system som er på plass og som er egnet for å gjennomfør store samfunnsmessige endringer og omstillinger.

Deretter får du møte en rekke forbundsledere i Unio, arbeidsgivere og myndigheter som diskuterer hvordan dette systemet kan utnyttes bedre. Utgangspunktet her er at klima- og bærekraftsomstillingen i for liten grad er en del av det lokale partssamarbeidet. Vi vil forsøke å få svar på hvordan dette kan forsterkes og forbedres.

Tid og sted:

Det blir digitalt arrangement 8. februar kl. 14.30–16.00 med Erik Aasheim som møteleder. Arrangementet blir strømmet her.

Program

14.30 Professor David Jordhus-Lier om rettferdig omstilling i arbeidslivet og forskningsprosjektet Include
14.50 Forsker Arnhild Bie-Drivdal om potensiale i partssamarbeidet
15.10 Paneldebatt / kommentarrunde med forbundsledere og arbeidsgivere

Fra Unio:
Terje Skyvulstad, 1. nestleder Utdanningsforbundet
Kristian Mollestad, nestleder Forskerforbundet
Kirsten Brubakk, nestleder Norsk Sykepleierforbund

Arbeidsgivere:
Gunn Karin Gjul, statssekretær Kommunal- og distriktsdepartementet
Anne Romsaas, fagsjef i KS

Du kan melde deg på SDG Bergen 2023 her