Nytt styre i FN-sambandet

FN-sambandets årsmøte valgte i dag ny strategi og nytt styre. Unios sekretariatssjef Jon Olav Bjergene er nytt styremedlem.

 

FN-sambandets landsmøte i dag bekreftet at det er viktigere enn noensinne å snu negative trender, og skape en bedre fremtid.

Pandemi, krig, klimaendringer og inflasjon har ført til en økning i ulikheter, i antall fattige, flere som er drevet på flukt og flere som rammes av sult.

Presset øker mot demokrati, menneskerettigheter og internasjonalt vedtatte normer, inkludert FN selv. Det høye antallet kriser og negative hendelser har ført til ustabilitet og usikkerhet i verden.

Nytt styremedlem i FN-sambandet i dag: Unios sekretariatssjef Jon Olav Bjergene, her med styreleder, administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO service og handel. Foto: FN-sambandet

Ny strategi

Som svar på disse utfordringene ble en ny strategi for perioden 2024-2027 vedtatt i dag. Den nye strategien satser på å fornye arbeidet innenfor tre hovedområder:

  1. Engasjere flere barn og unge i aktiviteter som gir kunnskap om FN og handlingsalternativer for bærekraftige løsninger.
  2. Være mer synlige og aktive i samfunnsdebatten ved å formidle relevant og aktuell kunnskap om FN.
  3. Søke strategiske medlemssamarbeid og nye allianser.

Flere nye styremedlemmer er valgt inn i FN-sambandet for de neste to årene.

Siden 1946

FN-sambandet er en norsk organisasjon med hovedoppgave å informere om FN og FNs arbeid, siden 1946.

Til tross for navnet, er FN-sambandet uavhengig av FN og har ingen politisk tilknytning. FN-sambandet mottar finansiell støtte fra Utenriksdepartementet.

 

Vil du vite mer om FN-sambandet ? Klikk her