Kategoriarkiv: Varsling

Politiet får varslingsombud:  – Et viktig steg i riktig retning

I helgen ble det kjent at regjeringen vil opprette et nasjonalt varslingsombud for politiet. – [...]

Gjennomslag for et styrket varslervern

Stortinget har enstemmig vedtatt å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på [...]

Varsling er en verdi, ikke et problem

Regjeringen har nå foreslått å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på [...]

Ber Stortinget utrede et uavhengig organ for varsling

– Unios medlemsgrupper innen innen helse, utdanning, politi og forskning opplever svært ofte kritikkverdige forhold [...]

10 grunner til å etablere et uavhengig varslingsombud

Her er 10 grunner til å etablere et uavhengig varslingsombud Uavhengig: Varslingsombudet vil være en [...]

Godt fornøyd med lovforslag som styrker varslervernet

Regjeringen følger opp de fleste forslagene fra Varslingsutvalget, når den legger frem lovforslag for varsling [...]

Varslingsreglane fungerer ikkje godt

I eit innlegg i Kommunal Rapport, går Unio-leiar i rette med Tor Arne Gangsø, områdedirektør [...]

Forebygging av frafall fra arbeidslivet og et styrket varslervern

– Det er altfor mye av dette budsjettet som brukes på reparasjon. Vi mener det [...]

Høring – NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 25. april 2018 “NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern, [...]

Varsling er ein verdi, ikkje eit problem

– Eit nasjonalt varslingsombod vil hjelpe både arbeidstakarar og arbeidsgivarar med å førebyggje og handtere [...]