10 grunner til å etablere et uavhengig varslingsombud

Her er 10 grunner til å etablere et uavhengig varslingsombud

  1. Uavhengig: Varslingsombudet vil være en uavhengig enhet – det er helt avgjørende for å skape tillit til prosess hos både varsler og andre involverte.
  2. Kan ikke dekkes av Arbeidstilsynet: Arbeidstilsynet skal avdekke kritikkverdige forhold, utøve kontroll, og veilede virksomheter slik at de kan etterleve lover og regler. Tilsynsrollen vil derfor være i konflikt med å støtte enkeltpersoner i konkrete varslingssaker.
  3. Forebyggende: Varslingsombudet vil forbygge og forhindre at flere faller utenfor arbeidslivet gjennom å gi råd, støtte og bistand til varslere i konkrete enkeltsaker.
  4. Hindre gjengjeldelse: Et varslingsombud vil beskytte varsleren og redusere faren, og frykten, for gjengjeldelse ved varsling.
  5. Konfliktdempende: Et varslingsombud vil være en inngangsportal for varslere og bidra til å løse varslingssaker på lavest mulig nivå.
  6. Åpenhet: Varslingsombud vil bidra til åpenhet, samt skape kunnskap og forståelse for verdien av varsling for samfunnet.
  7. Sile saker: Varslingsombudet vil sile ut saker som ikke handler om kritikkverdige forhold, samt unngå unødvendig eskalering.
  8. Ta initiativ til undersøkelser: Varslingsombudet vil ta initiativ til uavhengig undersøkelser i svært alvorlige varslingssaker og som er av stor samfunnsmessig betydning.
  9. Samfunnsøkonomisk lønnsomt: Varsling er lønnsomt for samfunnet. Oslo Economics’ forsking viser at varsling sparer samfunnet årlig for en halv til tolv milliarder kroner.
  10. Støtte tillitsvalgte: Varslerombudet vil støtte tillitsvalgte som gir veiledning og bistand til arbeidstakere i forkant eller etterkant av en varslingssituasjon.

Les også Unio-leder Ragnhild Lies respons på regjeringens lovforslag om varsling i arbeidslivet