Politiet får varslingsombud:  – Et viktig steg i riktig retning

I helgen ble det kjent at regjeringen vil opprette et nasjonalt varslingsombud for politiet. – Dette er gode nyheter og et viktig steg i riktig retning. Nå jobber vi videre for å få på plass et uavhengig nasjonalt varslingsombud for hele arbeidslivet, både for privat og offentlig sektor. Det er på høy tid, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio har i flere år jobbet for at det skal opprettes et nasjonalt varslingsombud. Varslingsutvalget – der Unio var representert – foreslo også i 2018 opprettelsen av et nasjonalt varslingsombud.

– Varslingsombud for politiet er et riktig steg på veien. Politi-ansatte kan endelig få et godt varslingsvern. Det bør alle arbeidstakere få. At forholdene ligger til rette for at arbeidstakere skal tørre å varsle, er en stor samfunnsverdi i et demokrati,  sier Lied.

Det har vært flere store varslingssaker – spesielt i politiet, der den såkalte Monika-saken er den mest kjente. Politietterforskeren Robin Schaefer varslet om feil i etterforskningen av et barns død på Sotra utenfor Bergen. Det endte med at han fikk 200.000 kroner i erstatning for belastningen som varslingen påførte ham.

Lied påpeker at det ikke bare er i politiet det ikke er gode nok varslingsrutiner.

– Undersøkelser viser at halvparten av alle arbeidstakere som opplever kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, velger å ikke varsle blant annet av frykt for å bli utsatt for gjengjeldelse. I tillegg vet vi at 1 av 4 varslere opplever negative reaksjoner. Slik kan vi ikke ha det, sier Ragnhild Lied.

Rydder opp i fryktkultur

Regjeringens mål med varslingsombudet er å rydde opp i det som måtte være av fryktkultur, sørge for holdningsendringer, og gjøre det trygt å si fra.

– Arbeidet er i gang med å rydde i politiets varslingsrutiner. Politidirektoratet og tillitsvalgte ser på både hvordan man kan opprette et nasjonalt varslingsombud i politiet, og hva man kan gjøre med de eksisterende varslingsrutinene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl til NTB.

Leder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund understreker at det bør være strenge krav til habilitet for et varslingsombud. Hun håper at ombudet kan bidra også før varslingssaken blir en sak – at ombudet kan bidra med kunnskap og meklingsmuligheter.

– Ombudet bør være eksternt og ikke ha noen tilknytning Politidirektoratet. Målet må uansett være å løse saker på lavest mulig nivå slik at sakene ikke eskalerer, sier Unn Alma Skatvold.

Les også:

Ti grunner til å etablere et varslingsombud

Unio Perspektiv om ytringsfrihet og varsling

Unio Podkast om varsling og hvordan det er for Politiets Fellesforbund å stå midt i en varslingsstrid

EU-direktiv om vern av varslere