Praksis-lotteriet til debatt i Arendal

– Praksisplasser er en flaskehals for helseyrkene og for læreryrket. Det er positivt at antall studieplasser øker, men hvis vi vi ikke følger opp med gode praksisplasser, er vi like langt. Da risikerer vi enda større frafall fra studiene, sa lederen av Unio-studentene Sigrid Husøy Larsen i dag.

 

Praksisplasser i profesjonsstudier kan være rene lotteriet, og medfører stor usikkerhet for den enkelte student. For hvor havner de i praksis, hvor langt er det å reise fra studiestedet, og hvor mye ekstra koster det ?

Unio-studentene utfordret ungdomspolitikere fra Høyre, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i Unio-kaféen onsdag morgen.

Alle ungdomspartiene aksepterte problemstillingen og virkelighetsbeskrivelsen. Fredrik Sørlie, sentralstyremedlem i AUF, sa at både helseforetakene og kommunene i større grad kan ta et ansvar for bedre kvalitet i praksisplassene.

Fv. sentralstyremedlem Fredrik Sørlie i AUF og Anette Arneberg i SU.

– Vi må sikre at ikke studentene må reise for langt. Vi må også sørge for at studentene ikke behandles helt ulikt arbeidstakere, eller andre grupper i samfunnet vårt. Hvilken arbeidstaker ville risikert at arbeidsveien på kort varsel ble endret fra en halv time til over to timer? spurte han.

Unios studentdebatt fulgte opp både dårligere psykisk helse, det vanskelige boligmarkedet og kravene til bedret studiestøtte.