– Det må lønne seg å ta høyere utdanning!

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at utdanning utover fullført videregående opplæring lønner seg, men slett ikke for alle.

I en ny analyse undersøker SSB sammenhengen mellom utdanning og samlede inntekter gjennom yrkeskarrieren, kalt livsløpsinntekt.

Noen utdanninger gir negativ innvirkning på livsløpsinntekten, sammenlignet med de som har fullført videregående opplæring som sin høyeste utdanning.

Det disse utdanningene har til felles er at de er kvinnedominerte og at utdanningene først og fremst blir brukt i yrker i offentlig sektor. Det gjelder blant andre universitets- og høyskoleutdanninger som diakon, barnehagelærer, ergoterapi, tannpleier, bibliotekutdanninger, pedagogikk, allmennfaglærer, adjunkt, sykepleier og radiograf.

Barnehagelærerutdanningen er en av gruppene som kommer dårligst ut. De som har videregående skole som høyeste fullførte utdanning, tjener mer gjennom karrieren enn dem med barnehagelærerutdanning. Barnehagelærerutdanningen er en treårig høyskoleutdanning (bachelor) og gir en livsløpsinntekt på 17,8 millioner kroner. Gruppen med videregående opplæring som høyeste fullførte utdanning tjener 20,7 millioner gjennom yrkeslivet.

Bekymret for rekrutteringen

– Unio har i flere år vært bekymret for rekrutteringen til disse utdanningsgruppene som kommer dårligst ut. Resultatene i denne undersøkelsen er ikke overraskende. Mange med disse utdanningene velger å forlate yrket sitt på grunn av lønn. Samordnet opptak viser også at søkertallene for mange av disse utdanningene er fallende. Dette vil på sikt bety at rekrutteringen blir ytterligere forverret, hvis en ikke gjør tiltak. Det må lønne seg å ta høyere utdanning, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Disse utdanningene får en beregnet lavere livsløpsinntekt enn gruppen som har fullført videregående opplæring som høyeste utdanning. Ill.: Unio

Utdanning lønner seg generelt sett

Det er stor forskjell i livsløpsinntekt for de ulike utdanningene, men grupper med lengre, høyere utdanninger har ofte høy inntekt over livsløpet.

Utdanningen cand.med. (lege) får over 80 prosent høyere livsløpsinntekt enn gruppen med fullført videregående opplæring. Blant langtidsutdanningene kommer cand.theol. (prest) dårlig ut, med en livsløpsinntekt som er lavere enn for gruppen med fullført videregående opplæring.

Hvis vi ser på hovedgrupper, så lønner det seg med utdanning. Ill.: Unio

Her ligger beregnet livsløpsinntekt for en rekke utdanninger, på ulike nivåer

Endelig rapport fra SSB om livsløpsinntekt vil komme på nyåret.

Mer om beregningene fra SSB finner du her

Beregningene av forventet livsløpsinntekt viser at forskjellene er store. Ill.: Unio