— Det er ikke antall avtaler som er problemet i staten

Regjeringen og LOs ønske om en felles hovedtariffavtale i staten kan bli en et stort tema i årets lønnsoppgjør. Det tar Unios stats forhandlingsleder, Guro Elisabeth Lind, med fatning.  – Det som er det viktigste for Unio er at man lykkes med å gi en lønnsutvikling også til utdanningsgruppene i staten, sier hun til Altinget.

Regjeringen, LO og YS ønsker å få én hovedtariffavtale i staten slik det var tidligere. Manglende gjennomslag gjorde at Unio for to år siden gikk over til en felles tariffavtale med Akademikerne. Lind er klar på at det ikke er antall avtaler som er problemet i staten, men at lønnsutviklingen for de med høyere utdanning er for dårlig.

– Det som er det viktigste for oss er å ha en lønnsutvikling for våre medlemmer. Avtaler er jo bare et verktøy for å oppnå det, enten det er én eller to av dem. Så da kan man jo stille spørsmål med hva slags invitasjon staten har sendt ut for å lykkes med å få til én felles avtale, når de valgte i det forrige oppgjøret å finne sammen med LO og YS om en så utdanningsfiendtlig profil på lønnsoppgjøret, sier Lind.

– Dersom staten setter dette på spissen i årets oppgjør, og sier at i år blir det én avtale, enten dere vil eller ikke – og hvis dere ikke vil, så blir det tvungen lønnsnemnd. Hva gjør dere da, spør Altinget.

– Det er ingen tvil om at det blir et krevende oppgjør til våren. Men jeg vil bli veldig overrasket om man valgte å bruke en sånn maktstrategi. For vi opplever at partssamarbeidet i staten er godt, hvor vi jobber konstruktivt sammen for å løse felles problemer. En regjering som så tydelig bygger på trepartssamarbeidet kan da ikke gå for en slik tvungen løsning, sier Guro Elisabeth Lind.

Hele intervjuet med Altinget kan du lese her