– Vitenskapelig ansatte i staten taper på alle fronter

Vitenskapelig ansatte i staten har siden 2015 hatt dårligere lønnsutvikling enn både tilsvarende jobber i det private, andre høyt utdannede i offentlig sektor, og ansatte i industrien. Det viser en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning.

– Kort oppsummert viser rapporten at de statsansatte med høyest utdanning taper på alle fronter, sier Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet og forhandlingsleder i Unio stat.

Lind mener rapporten blir et verdifullt kunnskapsgrunnlag for hovedoppgjøret i staten i 2024. Hun oppfordrer Karianne Tung, den nylig utnevnte statsråden for digitalisering og forvaltning, til å ta tak i problemet. Tung har ansvar for statens arbeidsgiverpolitikk og vårens lønnsoppgjør i statlig sektor.

– Det er Tungs ansvar å sørge for at staten får tak i den kompetansen den trenger. Jeg forventer at hun tar med seg funnene i denne rapporten til forhandlingsbordet i vår, sier Lind.

Funnene i rapporten finner du i denne saken på forskerforbundet.no