Unio Podkast: Forventer en skikkelig reallønnsvekst

Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby forteller hvordan det var å snakke makta midt imot i Fronfagutvalget, og hva han forventer i årets lønnsoppgjør. – Det må bli en skikkelig reallønnsvekst i år, sier han i Unio Podkast og antyder 5,5 prosent.

– På grunnlag av det vi vet nå er det åpenbart at det er rom for en reallønnsvekst av betydning. Med en anslått prisstiging på 4,5 i 2024 må det minst bli en reallønnsvekst på 1 prosent, altså en ramme på 5,5, sier Rønning-Aaby.

Han var Unios medlem i Frontfagmodellutvalget som leverte sin utredning i desember. Utvalgets flertall konkluderer for fjerde gang at modellen fungerer etter hensikten, men denne gang med en særmerknad fra Unio og Akademikerne. De to hovedorganisasjonene mener modellen ikke sikrer en konkurransedyktig lønnsutvikling for de med høyere utdanning i offentlig sektor. Lønn må brukes for å rekruttere og beholde høyt utdannet personell. LO og arbeidsgiverne svarer – igjen – med at hvis noen skal ha mer skal alle ha mer, og at det blir «alles kamp mot alle», noe Unios forhandlingssjef rister på hodet av.

– Det er rart det der at hver gang det kommer et ønske om en relativ økning av lønna til kvinnedominerte grupper, så skal alle andre ha det samme. Det er helt merkelig. Det er gammel manns tenkning, sier han, og legger til at alliansebygging er nødvendig framover om Unio skal nå fram.

Unio Podkast foran lønnsoppgjøret 2024: Klemet Aaby-Rønning og Nora Sørensen

– Vi klarer ikke få dette til uten en bred enighet om det. Derfor må vi bygge allianser som har samme argumentasjonsrekker og samme behov som oss, og det tror jeg vi skal klare. Skal lønnsdannelsen overleve den formen den har nå, må vi klare å møte de utfordringene vi får med et grønt skifte, en aldrende befolkning og økt etterspørsel etter høyt utdannet personell, sier Rønning-Aaby.

Han mener Frontfagmodellutvalgets rapport beskriver godt utfordringene i modellen, og hvilke spenninger som finnes mellom ulike interessegrupper.

– Hvis offentlig sektor skal være konkurransedyktig i kampen om arbeidskraften i årene framover, må vi ha økonomiske rammer for lønnsoppgjørene som gjør det mulig å gi lønnstillegg slik at disse yrkene er attraktive, ellers vil ikke folk bli lærer, sykepleier, politi eller forsker. Dette utfordringsbildet er godt beskrevet i rapporten, sier han.

Hør Klemet Rønning-Aaby svare på om vi unngår streik i år og mye mer her, eller der du hører podkaster: