Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

– Nær løsning – eller krise?

Vi får mange spørsmål om hvordan det går i meklingene, både i stat og kommuner, [...]

Alderspensjonistene taper

– Regjeringen Solberg har spart 7,5 milliarder kroner på regulering av alderspensjonene i folketrygden, sa [...]

1000 statsansatte er streikeklare i politiet, høyskoler og universiteter

Dersom meklingen i staten ikke fører frem innen fristen natt til 24. mai, vil Unio [...]

Nå er det enighet i lønnsforhandlingene i KS bedrift

Unio har kommet til enighet med KS Bedrift i mellomoppgjøret for Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. [...]

Ber Stortinget utrede et uavhengig organ for varsling

– Unios medlemsgrupper innen innen helse, utdanning, politi og forskning opplever svært ofte kritikkverdige forhold [...]

Ba Stortinget høyre etter om særaldersgrenser og pensjonsrettar

Ragnhild Lied bad i dag Stortingets Arbeids- og sosialkomité gjere endringar på det regjeringa har [...]

Brudd i statsoppgjøret

Det var ikke mulig å komme til en forhandlingsløsning i lønnsoppgjøret i staten, som nå [...]

Lønnsforhandlingene i stat og kommuner fortsetter

De ordinære lønnsforhandlingene fortsetter ved inngangen til helgen, både i staten og i KS-området, som [...]

Ba ekspertutvalget undersøke ansattes kompetanse i privat velferd

– Kunnskap om ansattes kompetanse, og på hvilken måte krav til kompetanse,  kompetanseheving og oppdatering [...]

Oppstart i forhandlingene om lønn og pensjon i Unio stat

Klokken 12 i dag gikk startskuddet for lønnsforhandlingene i staten. Guro Lind leder forhandlingene på [...]