Disse tas ut ved streik i Oslo

Neste uke skal Unio Oslo i mekling. Blir det ikke enighet tas over 600 Unio-medlemmer ut i streik.

 

Unio Oslo skal i mekling med Oslo kommune tirsdag 25. og onsdag 26. mai. Blir det ikke enighet, vil det være streik fra torsdag 27. mai.

– Vi går til mekling med ønske om å oppnå enighet, og på den måten unngå konflikt.

– Men: Avstanden fra partene var stor under forhandlingene. Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for våre medlemmer, noe som ikke er akseptabelt. Det må komme noe helt annet på bordet om dette skal komme i havn, sier forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen.

Se oversikten her

Utfordrende mekling venter

Det er en utfordrende mekling som venter. Fristen for å bli enige utgår altså ved midnatt, natt til 27. mai.

Blir det ikke enighet, vil det være streik fra torsdag 27. mai. Da tar Unio ut over 600 medlemmer i streik. I det første uttaket vil det hovedsakelig være av medlemmer som jobber i bydel Vestre Aker.

De jobber på følgende arbeidssteder:

Barnehager:

Dalskroken barnehage

Frantsebråten barnehage

Grindbakken barnehage

Hamborg barnehage

Helenes barnehage

Hov – meklenborg barnehage

Huseby barnehage

Jarbakken barnehage

Landingsveien barnehage

Liabakken barnehage

Orebakken barnehage

Skoler:

Bogstad skole

Grefsen skole

Grindbakken skole

Hovseter skole

Huseby skole

Midtstuen skole

Ris skole

Slemdal skole

Stenbråten skole

Svendstuen skole

Sørkedalen skole

Voksen skole

Nydalen VGS

Ullern VGS

Øvrige arbeidssteder:
Skolehelsetjenesten, Enhet for bestiller, Fagutvikling og kvalitet, Hverdagsmestringsteam, Lavterskeltilbud, Ressursenhet barn og unge, Bydelsadministrasjonen, NAV, Alna hjemmetjeneste,

Deichman Bjørvika, Munchmuseet, Fagsystemavdelingen, Folkehelse og omsorg, Folkehelse og omsorg – Senter for fagutvikling og forskning, Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) 2, Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) 3, Forsterket rehabilitering, Legevakt Storgata – Sykepleietjenesten 2, *, Lilleborg Helsehus, Langerud sykehjem, Ellingsrudhjemmet, Ullern helsehus og Ullernhjemmet og Valle Hovin VGS (gjelder ikke lærere ved skolen).

– Store rekrutteringsproblemer i Oslo

Skjefstad Andersen håper i det lengste at det er mulig å unngå streik, og påpeker at det er i Oslo kommunes egen interesse at det nå kommer et løft for kommunenes høyt utdannede.

– Det er nå så store rekrutteringsutfordringer at Oslos innbyggere ikke får de velferdstjenestene de kan forvente. Kommunen har ikke klart å rekruttere og beholde yrkesgrupper med høyere utdanning.

– Derfor må lønnsutviklingen for de med høyest utdanning i kommunen ligge over industriens ramme. Først da vil Oslo kommune klare å beholde, mobilisere og rekruttere. På flere områder er problemet allerede betydelig, sier Unio Oslos forhandlingsleder.

Mangler kvalifiserte ansatte

– SSB-tall viser at i Oslo består over 20 prosent av årsverkene av personer uten godkjent lærerutdanning, både i grunnskolen og videregående. Skjefstad Andersen mener at alle elever har rett til kvalifisert lærer i alle timer.

– Det kan ikke Osloskolen tilby i dag, minner hun om.

– Sykepleiermangelen er også kraftig økende, hvor SSB-prognoser viser at det vil mangle 30 000 sykepleiere innen 15 år. Samtidig rapporterer 75 prosent av kommunene at sykepleiere er den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere. Ekstra utfordrende er det for Oslo, da kommunen har sterk konkurranse om kvalifisert arbeidskraft med andre nærliggende kommuner, i tillegg til det private næringsliv og flere helseforetak, påpeker Skjefstad Andersen.

* Lillohjemmet var ved en feil oppført som uttakssted. Saken er rettet 25.mai.